Background

Škola Yedidiass


Škola Yedidiass sa nachádza v Tanzánii, v dištrikte Mbulu, pri oblasti Maretadu. Táto oblasť nie je ohraničená mestami alebo dedinami. Najbližšie väčšie mestá sú Dongobesh a Haydom.

História školy

Škola bola založená v roku 2003 s 22 študentmi (9 dievčat a 13 chlapcov)

Na začiatku používali triedu v základnej škole. Neskôr sa stretávali od 3.30 do 12.30 večer, po vyučovaní základnej školy.

Zo študentov, s ktorými začali je 7, o ktorých sa vie, že sú zamestnaní. Traja sú učitelia na základnej škole, traja sú učitelia na strednej škole a jeden sa stal vojakom.

V roku 2004 požiadali lídrov o pozemok na vybudovanie školy a dostali pozemok s rozlohou 3 akre. Postavili malý dom zo 16tich železných plechov s tehlami spájanými blatom. Potom ako dostali vlastný pozemok začali šetriť a zbierať tehly a kamene, aby si mohli dovoliť pristaviť ďalšiu časť. Stavebný materiál bol na stavbu prevážaný na vozíku ťahanom kravou.

V roku 2007 bol založený prvý pevný základ a bola postavená stena až do strešnej úrovne.

V roku 2009 bola budova zastrešená (2 triedy a 3 miestnosti pre učiteľov). Zastrešovanie sa realizovalo v dvoch fázach. V marci a v júni. V roku 2012 mala škola 100 študentov (45 chlapcov a 55 dievčat) a 7 učiteľov.

Škola má v máji 2014 sedem učiteľov, troch zamestnancov a 125 študentov z toho 61 chlapcov a 64 dievčat.