Background

Ukončená podpora


Faustin Paulo

Chlapec, 19 rokov.

Otec je šarlatán a snažil sa donútiť syna, aby nasledoval jeho čarodejnícke remeslo. Chlapec po odmietnutí a priznaní sa ku spaseniu Ježišom Kristom bol vyhodený z rodiny bez akejkoľvek starostlivosti.

variabilný symbol: 1006


Godfrey John Mrisho

Chlapec, 17 rokov.

Pochádza z veľmi chudobnej rodiny.

variabilný symbol: 1007


Baraka Mao

Chlapec, 16 rokov.

Jeho rodina nemá prostriedky na jeho štúdium.

variabilný symbol: 1010


Ibrahim Peter Amnaay

Chlapec, 16 rokov.

Je zo zložitých rodinných pomerov jeho otec je alkoholik Ibrahim nezije doma.

variabilný symbol: 1012


Philimon Ninga Sulle

Chlapec, 23 rokov

Chodí do 2. ročníka a jeho veľkou záľubou je futbal. Chce sa stať učiteľom. Jeho rodina ....Predpokladaná dľžka podpory je tri roky.

variabilný symbol: 1044


Bibiana Gadiye Hotay

Dievča, 17 rokov.

Trieda: 2. Rada hrá netball, spieva v zbore a chce sa stať lekárkou. Je sirota.

variabilný symbol: 1022


Loema Paulo Mlayda

Dievča, 27 rokov.

Jej otec sa rozviedol s matkou a oženil sa s inou ženou . Matka žije v zložitých podmienkach. Opať sa jej narodilo dieťa. Nie je vydatá, ale je zachránená Pánom Ježišom.

* Loema je úspešnou absolventkou Yedidiass a momentálne študuje 1. rok za učiteľku na  SILA  TEACHERS  COLLEGE v meste Arusha

variabilný symbol: 1004

Loema na našu veľkú radosť ukončila aj SILA TEACHERS COLLEGE v Arushi a začína od tohto leta pracovať ako učiteľka na základnej škole.


Tumaini Mathayo Gwaydimi

Chlapec, 15 ročný.

Trieda: 1. Rád hrá futbal a chce sa stať učiteľom. Narodil sa mimo manželstva. V súčasnosti je úplne oddelený od rodiny a pracuje ako detská pracovná sila, aby pomohol pokryť základné a sociálne potreby.

variabilný symbol: 1025


Raphaeli Zakayo Safari

Chlapec, 14 rokov

Chodí do 1. triedy.  Chce sa stať lekárom. Jeho záľubou je futbal. Otec odišiel od rodiny. Predpokladaný čas podpory 4 roky.

variabilný symbol: 1037


Jacob Massay

Chlapec, 22 rokov.

Jeho rodina má veľké ťažkosti. Otec po nehode ostal ochrnutý.

variabilný symbol: 1005


Paschal Emmanuel Awe

Chlapec, 16 rokov.

Pochádza z chudobnej rodiny.

variabilný symbol: 1003


Michael Pontiani Costa

Chlapec, 15 rokov.

Chodí do 2. triedy. Jeho koníčkom je futbal. Nemá otca. Chodil do štátnej školy, ale matka nezvláda platiť poplatky za školu. Jeho snom je byť učiteľom.

variabilný symbol: 1030


Paskalina Dawido Dagharo

Dievča, 19 rokov.

Chodí do 3. triedy. Jej záľubou je basketbal a netball. Chce byť právničkou. Jej rodičia sú negramotní a nútili ju, aby sa vydala. Momentálne je pod ochranou.

variabilný symbol: 1031


Chistopher Mathayo Ammi

Chlapec, 21 rokov.

Chodí do 3. triedy.  Chce byť lekárom. Nemá otca a sú veľmi chudobní.

variabilný symbol: 1034


Basilista Dahaye Duay

Dievča, 19 rokov

Jej rodina má veľké materiálne starosti, jej bratovi sa nepodarilo dostať sa do základnej školy.

variabilný symbol: 1001


Magdalena Peter Nakei

Dievča, 19 rokov.

Trieda: 1. Rada hra netball a chce sa stať učiteľkou. Kedysi chodila na štátnu školu, ale rodičia nezvládali platiť poplatky.

variabilný symbol: 1015


Emiliana Nicodemus Daffi

Dievča, 22 rokov.

Chodí do 1. triedy. Jej záľubou je netball. Pochádza z veľmi chudobnej rodiny.

variabilný symbol: 1028


Tecla Petro Safari

dievča, 14 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce byť učiteľkou. Jej záľubou je netball.
Tecla je albínkou a preto ju rodina izolovala. V miestnej komunite je byť albínom veľký problém pre daného človeka, pretože pre jeho okolie je to znak niečoho zlého.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1072


Rehema Musa Husein

Chlapec, 17 rokov.

Trieda: 2. Rád hra basketbal, netball a chce sa stať právnikom. Jeho rodina nemá prostriedky na jeho štúdium.

variabilný symbol: 1018


Neema Peter Awe

Dievča, 18 rokov.

Chodí do 2. triedy.  Chce byť učiteľkou. Obaja rodičia jej zomreli. Má opatrovateľa,  pretože neurobila štátne skúšky. Opatrovateľ ju nepodporuje v jej potrebách.

variabilný symbol: 1033


Herman Raphael Malley

Chlapec, 19 rokov.

Chodí do 2. triedy.  Jeho koníčkom je futbal. Chce byť učiteľom. Otec je alkoholik a nepodporuje rodinu. Musel prestať chodiť do štátnej školy lebo nemohli platiť školné.

variabilný symbol: 1035


Happyness Gitaya Lohay

Dievča, 16 rokov

Chodí do prvého ročníka a jej športovou záľubou je netball. Chce sa stať zdravotnou sestrou.
Jej otec sa málo stará o rodinu, lebo je ťažký alkoholik.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1039


Clara Joseph Fransisco

Dievča, 14 rokov

Chodí do 1.triedy a jej záľubou je netball. Jej snom je stať sa učiteľkou. Rodina ..... Predpokladaná dľžka podpory je 4 roky.

variabilný symbol: 1042


Flora Paulo Safari

Dievča, 19 rokov

Navštevuje 2. ročník a chce sa stať zdravotnou sestrou. Je polosirota - bez otca - a jej matka je zdravotne hendicapovaná,
a tak ju nemôže finančne podporovať vo vzdelávaní. Jej hobby je volejbal.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

variabilný symbol: 1052


Fransisca John Bei

Dievča, 17 rokov

Chodí do 3 ročníka a chce sa stať zdravotnou sestrou.

Jej záľubou je netball
Jej otec je silný alkoholik a nie je schopný sa starať o rodinu.

Predpokladaná doba podpory je 2 roky

Variabilný symbol : 1063


Rachel Silviny Mafa

Dievča, 17 rokov

Chodí do 2. triedy.  Chce byť učiteľkou. Jej hobby je netball. Je sirota, nemá otca. Predpokladaný čas podpory 3 roky.

variabilný symbol: 1038


Fabiola Benedict Axwesso

Dievča, 18 rokov.

Trieda: 1. Rada hra basketbal a chce sa stať učiteľkou. Otec žije v polygamii. S dvomi ženami má 16 detí, preto všetkým nemôžem zabezpečiť vzdelanie.

variabilný symbol: 1019


Samwel Martin Amo

Chlapec, 20 rokov.

Chodí do 1. triedy. Má rád futbal a spieva náboženské piesne. Chce byť učiteľom. Jeho otec je alkoholik, ktorý nepomáha rodine. Mama sa stará o rodinu.

variabilný symbol: 1032


Selina Valentini Felix

Dievča, 13 rokov

Navštevuje 1. ročník. Rada hrá netball a rada by sa stala učiteľkou. Jej rodina.....Predpokladaná dľžka podpory 4 roky.

variabilný symbol: 1043


Marselina Daniel Safari

Dievča, 20 rokov

Navštevuje druhý ročník a jej snom je byť učiteľkou.
Vo voľnom čase hrá netball. Jej rodičia sú obaja nezamestnaní a nie su schopní platiť je štúdium

Predpokladaná doba podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1062


Elineema Petro Fante

Dievča, 13 rokov.

Jeho rodina trpí veľkým nedostatkom. Zomrel im otec.

variabilný symbol: 1016


Elizabeth Marko Tsere

Dievča, 17 rokov.

Chodí do 1. triedy.  Rada hrá netball. Chce byť sestričkou. Je z veľmi chudobných pomerov.

variabilný symbol: 1036


Hilda Alfred Timotheo

Dievča, 16 rokov

Chodí do 2. triedy a jej snom je byť lekárkou. Jej záľubou je volejbal.
Rodičia ju nepodporujú a má poručníka,

predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol 1059


Oliver Paulo Danieli

Dievča, 19 rokov

Navštevuje 2. triedu a veľmi sa chce stať učiteľkou. Rada spieva.
Jej otec opustil rodinu, znovu sa oženil a o ňu sa nestará. Jej matka nie je
schopná podporovať jej štúdium. Predpokladaná dlžka podpory 3 roky.

variabilný symbol: 1048