Background

Staňte sa dobrovoľníkom


Milí priatelia,

dátum na prihlásenie sa  do výberu dobrovoľníkov v nami podporovanej školy v Maretadu vypršal. O ďalších konkurzoch vás budeme včas informovať.