Background

Podporovaní študenti


Paulo Zakayo Sarwat

muž, 21 rokov

variabilný symbol : 1055


Yuda Massay Lorry

muž, 21 rokov

variabilný symbol : 1054


Christopher Yeremia Panga

chlapec, 15 rokov

variabilný symbol: 1008


Yuditha Pontiani Costa

dievča, 16 rokov

variabilný symbol: 1013


Teresia Thadeus Bura

dievča, 15 rokov

variabilný symbol: 1014


Francisco Raphael Umbu

chlapec, 17 rokov

variabilný symbol: 1023


Emanuel Matle Akonaay

muž, 20 rokov

variabilný symbol: 1024


Tumaini Zakayo Safari

muž, 19 rokov

variabilný symbol: 1020


Naomi Naftali Yona

dievča, 16 rokov

variabilný symbol: 1029


Pendaeli Passiani Pissi

dievča, 15 rokov

variabilný symbol: 1040


Anna Yeremia Panga

dievča, 17 rokov

variabilný symbol: 1045


Jofrey Faustin Gadiye

chlapec, 15 rokov

variabilný symbol: 1041


Albina Thadeus Bura

dievča, 16 rokov

variabilný symbol: 1046


Daniel Philipo Rafael

chlapec, 15 rokov

variabilný symbol: 1047


Elihuruma Zakayo Matya

chlapec, 17 rokov

variabilný symbol: 1049


Charles Daniel Philipo

muž, 22 rokov

variabilný symbol: 1051


Jaclina Faustine Migire

dievča, 17 rokov

variabilný symbol: 1053


Emanuel Alfred Timotheo

muž, 27 rokov

variabilný symbol: 1056


Sirili Pinieli Fissoo

muž, 22 rokov

variabilný symbol: 1057


Magritha Alfred Aloyece

dievča, 19 rokov

variabilný symbol: 1058


Rozina Tadeus Bura

dievča, 15 rokov

variabilný symbol: 1060


Agustino Eliya Gidsay

chlapec, 16 rokov

variabilný symbol : 1061


John Seho Boay

chlapec, 17 rokov

variabilný symbol : 1066


Julietha Daniel Jacob

žena, 20 rokov

variabilný symbol: 1064


Njemaeli Emanuel Zakayo

muž, 24 rokov

variabilný symbol : 1065


Daniel Moring Sulle

Chlapec, 18 rokov

Chodí do 2. ročníka a chce raz byť učiteľom. Jeho záľubou je futbal.
Daniel je sirota, stratil oboch rodičov.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

Variabilný symbol : 1067


Imani John Buxa

Dievča, 20 rokov

Chodí do 3. ročníka a chce byť zdravotnou sestrou. Jej hobby je netball.
Jej otec je evanjelista Lutheranského zboru a rodina nevie zabezpečiť dosť prostriedkov na jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1071


Paskalina Daniel Bayo

Dievča, 16 rokov

Chodí do 1. ročníka a chce byť učiteľkou. Jej hobby je netball.
Otec je alkoholik, správa sa nezodpovedne a rodina nevie zabezpečiť jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1070


Mathayo Gomu Gitya

Chlapec, 17 rokov

Chodí do 1. ročníka a rád hra futbal. Chce sa stať učiteľom.

Jeho otec je alkoholik a nestará sa o rodinu, nemá podporu pre štúdium.

Variabilný symbol : 1069


John Emanuel Sulle

Chlapec, 18 rokov

Chodí do prvého ročníka a chce byť lekárom. Vo voľnom čase rád hrá futbal.
Jeho otec je alkoholik a nestará sa o rodinu, matka ho nemôže podporovať v štúdiu.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1074


Tasiana Elias Umbayda

dievča, 15 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce byť učiteľkou. Má rada netball.
Tasiana je úplnou sirotou, zomreli jej obaja rodičia.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1073


Philimon Matkway Kiisay

muž, 20 rokov

Navštevuje tretí ročník a chce byť lekárom. Jeho záľubou je futbal.
Philimon žije v mnohodetnej a veľmi chudobnej rodine, o ktorú sa nezamestnaný otec málo stará.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1075


Monica Albert Antonio

žena, 21 rokov

Navštevuje tretí ročník a chce sa stať lekárkou. Jej záľubou je netball.
Monica žiada o podporu preto, lebo jej rodičia sú veľmi chudobní, obaja sú nezamestnaní a otec je aj alkoholik.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1077


Paulina Joseph Kwahhay

žena, 20 rokov

Chodí do 3. ročníka a  chce sa stať učiteľkou. Jej záľubou je volejbal.
Paulina je úplnou sirotou a nemá dostatok prostriedkov na štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1080


Emanuel Daniel Bado

chlapec, 18 rokov.

navštevuje 4. ročník. Rád hra futbal a chce sa stať učiteľom.

Otec je alkoholikom. S rodinou nežije od roku 2000.

Predpokladaná dĺžka podpory je 3 roky.

variabilný symbol: 1017


Paskalina Joseph Lorry

žena, 20 rokov

Navštevuje druhý ročník a chce byť lekárkou. Jej záľubou je netball.
Je z chudobnej rodiny. Ani jeden z rodičov nemá zamestnanie. Zdrojom ich obživy sú iba poľnohospodárske aktivity.

Predpokladaná dĺžka podpory sú 3 roky.

Variabilný symbol : 1076


Dorcas Paskali Qamunga

dievča, 18 rokov

Chodí do 2. ročníka a  chce byť zdravotnou sestrou. Jej záľubou je netbal.
Dorcas je polosirota, jej otec zomrel a mama nemá dosť prostriedkov na jej štúdium.

Predpokladaná dĺžka podpory je 5 rokov.

Variabilný symbol : 1079


Yusufu Gitya Nakida

muž, 19 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce sa stať učiteľom. Jeho záľubou je futbal a maratón

Yusufu je z chudobnej rodiny. Otec žije v polygamii s dvomi ženami a 20 deťmi. Toto je najmladšie dieťa v rodine. 

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1081


Ruth Steven Sulle

žena, 19 rokov

Navštevuje tretí ročník a chce sa stať zdravotnou sestrou. Jej záľubou je netball

Ruth je úplnou sirotou. .

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1082

Žiadosť o podporu zverejnená 3.9.2018.


Daniel Paulo Wema

muž, 19 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce sa stať politikom. Jeho záľubou je futbal.

Daniel je polosirotou, bez otca. Matka je veľmi chudobná a nezamestnaná.

Predpokladaná dĺžka podpory je 4 roky.

Variabilný symbol : 1078


Paulo Gabriel Isaay

muž, 16 rokov

Navštevuje prvý ročník a chce sa stať lekárom. Jeho záľubou je futbal.

Paulo je polosirotou, bez otca. Matka je chudobná, nezamestnaná.

Predpokladaná dĺžka podpory je 6 rokov.

Variabilný symbol : 1083

Žiadosť o podporu zverejnená 3.9.2018.


Paschal Emanuel Awe

muž, 22 rokov

Paschala sme už podporovali počas jeho 4-ročného štúdia na YSS.

V roku 2016 úspešne ukončil 4. ročník zvládnutím National Exams. 

Odvtedy nikde neštudoval, pretože nemal podporu. Pochádza z chudobnej rodiny, ktorú otec zanedbáva, 

Jeho cieľom je absolvovať  5. a 6. ročník a študovať právo.

Predpokladaná dĺžka podpory je 2 roky.

Variabilný symbol : 1003

Žiadosť o podporu zverejnená 3.10.2018.


Elizabeth Lauren Shauri

žena, 23 rokov

Elizabeth študovala na štátnej škole, skúšky vo 4. ročníku neurobila.

Po neúspechu ostala doma, pretože nemala prostriedky na štúdium.

Je polosirotou a matka je chudobná.

Na YSS nastúpila  do 3. ročníka. 

Predpokladaná doba podpory: 2 roky.

Jej záľubou je volejbal.

Po úspešnom ukončení 4. ročníka by chcela pracovať v nemocnici ako úradníčka / clinical officer.

Variabilný symbol : 1084

Žiadosť o podporu zverejnená 8.10.2018.


Andrea Stephano Axwesso

muž, 24 rokov

Andrea študoval na štátnej škole, neuspel pri skúškach vo 4. ročníku.

Je polosirotou, matka je chudobná a nezamestnaná, má 5 súrodencov.

Pracuje na rodinnej farme, ktorá živí celú rodinu.

Na YSS nastúpil  do 3. ročníka. 

Predpokladaná doba podpory: 2 roky.

Jeho záľubou je futbal, obľúbenými predmetmi sú fyzika a chémia.

Po úspešnom ukončení 4. ročníka by chcel žiť na dedine a pracovať tam ako učiteľ, aby pomáhal rozvíjať miestnu komunitu

Variabilný symbol : 1085

Žiadosť o podporu zverejnená 18.10.2018.


Prisca Wema Salaho

dievča, 16 rokov

Prisca Wema Salaho  navštevuje prvý ročník.                            . 

”Wema po swahilsky znamená dobrota”.

Pochádza z Donghobesha.

Prisca prosí o podporu, pretože jej otec zomrel, keď bola ešte veľmi mladá. Nepamätá si vôbec svojho otca. Jej mama nepracuje, majú 2 svoje kravy a jednu požičanú a starajú sa o ne. Pestujú kukuricu a fazuľu. Počas obdobia sucha má jej mama záhradu na zeleninu, v ktorej pestuje špenát boga a predáva ho, aby mala aspoň nejaký  príjem. Prisca má 2 bratov a 2 sestry. Ona je najmladšia. Chce byť učiteľkou. Jej obľúbené predmety sú chémia a biológia. Vo voľnom čase hrá rada netball.

Prisca Wema Salaho:  “Budem tvrdo študovať, sľubujem.”

Variabilný symbol : 1088

Žiadosť o podporu zverejnená 18.2.2019.


Hagai Philipo Nade

muž, 19 rokov

Hagai študoval na štátnej škole, v roku 2016 neuspel pri skúškach vo 4. ročníku.

Je polosirotou, matka je chudobná a nezamestnaná, má 5 súrodencov.

Rodina vlastní malú rodinnú farmu, na ktorej pestujú kukuricu a a fazuľu pre vlastnú spotrebu, cesnak a cibuľu na predaj.

Na YSS nastúpil  do 3. ročníka. 

Predpokladaná doba podpory: 2 roky.

Jeho záľubou je futbal. 

Po úspešnom ukončení 4. ročníka si chce nájsť zamestnanie a pomáhať matke.

Variabilný symbol : 1086

Žiadosť o podporu zverejnená 18.10.2018.


Junior Justin

chlapec, 14 rokov

Junior navštevuje prvý ročník.

Pochádza z Arushe

 Rodičia síce žijú spolu, ale nekomunikujú. Majú problémy vo vzťahu. Jeho otec pracuje ako sprievodca turistov v Tembo adventure, ale nechce podporovať svojho syna v štúdiu.  Matka je nezamestnaná.   Junior má 18 ročnú sestru. ktorá je nezamestnaná, pomáha svojej matke. Hoci jeho otec má dobrú prácu, neprispieva svojej rodine a neplatí účty svojim deťom. Jeho mama, aj keď nemá žiaden príjem, potrebuje platiť za všetky potreby svojich detí. Otec zneužíva deti, bije ich a nestará sa o ne. Junior chce odísť z domu kvôli otcovi, ktorý zneužíva jeho matku a sestru a vybudovať domov pre nich, aby nemuseli bývať s otcom.

 Chce sa stať pilotom, z toho dôvodu je jeho obľúbeným predmetom zemepis.

 Vo svojom voľnom čase Junior rád hrá futbal, jeho obľúbený klub je Chelsea a Simba.

 Junior Justin: “Budem to skúšať až pokým neuspejem, aby som mohol byť jedného dňa pilotom a postarať sa o svoju rodinu.”

Variabilný symbol : 1087

Žiadosť o podporu zverejnená 18.2.2019.


Pascali Isaay

chlapec, 16 rokov

Pascali navštevuje prvý ročník.

 Pochádza z Mbulu.

Jeho rodina nie je schopná platiť školné. je polosirotou. Jeho otec zomrel, keď mal 7 rokov. Má 3 bratov a 8 sestier. Pascali je najmladší. Najstarší brat má 39 rokov a má svoju vlastnú rodinu. Jeho rodina farmárči, pestujú zeleninu a chovajú dobytok pre svoju potrebu. Jeho matka nemá prácu. Základnú školu absolvoval na štátnej škole v Dongobeshi.

Chce sa stať doktorom. Chce pomáhať ľuďom a svojej rodine tak, aby sa mali lepšie. Vo voľnom čase rád hrá futbal, jeho obľúbený športový tím je Chelsia, z Tanzánie Young African football club. Jeho obľúbené predmety sú biológia, fyzika a chémia.

 Pascali Isaay hovorí: “Vložím veľa úsilia do štúdia, aby som nesklamal svojich sponzorov.”

Variabilný symbol : 1089

Žiadosť o podporu zverejnená 18.2.2019.Irene Amani Matheo

dievča, 14 rokov

Irene Amani Matheo prvý ročník.

Koníčky: Radá hrá netbal a počúva gospelovú hudbu. 

Pochádza zo Singida. Má oboch rodičov. Obaja sú však nezamestnaní. Pestujú kukuricu, fazuľu a arašidy pre potreby rodiny. V rodine sú 4 deti, ona je prvorodená. Má dvoch bratov a sestru. Všetci chodia do školy.

Základnú školu ukončila v r. 2018, v Nkhoiree, kde úspešne absolvovala záverečné skúšky. Nepokračovala v stredoškolskom štúdiu na štátnej škole, pretože rodičia nie sú schopní platiť školné. Neskôr nastúpila na školu Yedidia, kde v súčasnosti študuje. Má rada chémiu, biológiu, fyziku a zemepis.

V budúcnosti by rada pracovala ako zdravotná sestra.

Variabilný symbol: 1093

Žiadosť o podporu zverejnená 24.4.2019.


Timotheo Tumaini Naman

chlapec, 14 rokov

Timotheo  Tumaini  Naman navštevuje prvý ročník.

Má oboch rodičov. Otec bol alkoholikom, v súčasnosti abstinuje. Rodina nemá vlastný dom, preto bývajú v dome starých rodičov.

Pestujú kukuricu a fazuľu pre vlastnú potrebu. Matka pestuje aj zeleninu na predaj. Majú 4 kravy.

Úspešne absolvoval základnú školu a začal študovať na YEDIDIA, Už v prvých testoch dosiahol veľmi dobré výsledky, hlavne v predmetoch matematika, fyzika a geografia.

Timotheo hrá rád futbal a volejbal, je fanúšikom tanzánskeho  Simba Sports Club a Barcelona Football Club.

Chce sa stať bankovým manažérom.

Dôvod žiadosti o podporu: Obaja rodičia sú nezamestnaní, sú chudobní a ich ekonomické podmienky im neumožňujú platiť školné.

Variabilný symbol : 1090

Žiadosť o podporu zverejnená 2.4.2019.


Rehema Thomas Mwanga

dievča, 18 rokov

Rehema Thomas Mwanga navštevuje druhý ročník.

Koníčky: Rada hrá netbal. 

Plány do budúcnosti: Chcela by sa stať farárkou.

Pochádza z dištriktu Manyoni v regióne  Singida. Má oboch rodičov. Jej otec je evanjelista, ktorý v súčasnosti pokračuje v štúdiu na college, aby sa stal farárom evanjelickej cirkvi. Jeho plat je len  40,- USD mesačne a jej mama je nezamestnaná. V rodine je 7 detí, má troch bratov a tri sestry. Ona je šiestym dieťaťom. Jej starší bratia ešte študujú ako aj jej dve sestry. Jedna sestra je už vydatá. Pestujú kukuricu, slnečnicu a arašidy pre vlastnú potrebu. Rodina nie je schopná uhrádzať jej poplatky za štúdium.

Základné vzdelanie ukončila v r. 2016 v základnej škole v  Gawidu, kde úspešne absolvovala skúšky. Nemohla však pokračovať v štúdiu na štátnej škole, pretože nedokázala platiť školné. Preto nastúpila na strednú školu Yedidia, kde je doteraz. Má rada biológiu, chémiu a zemepis.

Variabilný symbol: 1092

Žiadosť o podporu zverejnená 24.4.2019.


Paulo Eliya Dawido

muž, 22 rokov

Paulo Eliya Dawido navštevuje piaty. ročník.

Plány do budúcnosti: chce sa stať lekárom  

Koníčky: futbal 

Dôvod pre podporu: Otec je telesne postihnutý, nevlastnia pôdu, len si ju prenajímajú. Pestujú kukuricu a fazuľu, čím sa aj živia.

Urobil štátne skúšky vo štvrtom ročníku, ale nemohol postupovať ďalej na štátnej škole z finančných dôvodov. 

Variabilný symbol: 1091

Žiadosť o podporu zverejnená 24.4.2019.