Background

O nás


Ako to vzniklo

Jeden z nás, niekedy v roku 2011, narazil na informácie o projekte Děti Afriky, ktorý už niekoľko rokov realizuje evanjelický cirkevný zbor SCEAV v Třinci.
Viacerí z nás nosili v srdci túžbu podporovať vzdelávanie detí v Afrike.  Slovo dalo slovo a skontaktovali sme sa s Michalom Klusom, farárom v Třinci, ktorý je hlavou projektu Děti Afriky.
V júni 2011 sme sa vybrali priamo do Třinca, kde sme hovorili o konkrétnych možnostiach ako sa do tohto projektu zapojiť. V auguste sme začali, tak ako  aj bratia a sestry z Třinca,  podporovať prvé deti z kresťanskej Základnej školy LEA  Dongobeshi.
Vo februári 2012 prišiel na návštevu do Košíc Michal Klus a projekt nám predstavil do najmenších detailov. V priebehu roka sa počet nami podporovaných detí zvýšil na sedem.
Medzitým sme premýšľali ako tento projekt ďalej rozvíjať. Príležitosť prišla začiatkom októbra 2012. Jeden z nás odcestoval  do Dongobesha. Tam nadviazal osobný kontakt s riaditeľom  kresťanskej strednej školy Yedidia (YEDIDIASS = YEDIDIA Secondary School) v dedine Maretadu.  Z filmového dokumentu, ktorý tam nakrútil, sme videli v akých podmienkach tu miestni ľudia žijú a ako sa snažia, napriek svojej biede, dať deťom vzdelanie a tým šancu na lepší život.

Po návrate sme diskutovali o tom, ako ďalej, či pokračovať v doterajšej práci, alebo skúsiť rozbehnúť ďalší projekt. Naši priatelia z Třinca nás povzbudzovali, aby sme sa nebáli urobiť krok viery a uvedomiť si, že to málo, čo môžeme my dať, dokáže urobiť veľkú zmenu v živote tamojších ľudí. To všetko nás viedlo k tomu, že sme sa rozhodli rozbehnúť vlastný projekt a podporovať strednú školu YEDIDIA v Maretadu.

Ako to pokračuje

Po dohode s priateľmi v Třinci naďalej pokračuje naša podpora tých detí, ktoré sme začali podporovať v Dongobeshi,  ale naštartovali sme aj vlastný projekt. Sme veľmi vďační za podporu a know-how, ktoré máme z Třinca.  Používame ten istý názov pre projekt a chceme aj naďalej spolupracovať.
Viac informácii o projekte v Čechách získate na www.detiafriky.cz.

Pred nami sa otvorila nová etapa našej priamej podpory Yedidiass v Maretadu. Veľkým  impulzom pre nás a pre našu prácu na projekte bola návšteva pastora Zaka Malekwu z Tanzánie v roku 2013.

V roku 2014 bol v Tanzánii – priamo „na mieste činu“  jeden člen nášho tímu, Laco Ivanecký.  O jeho návšteve sa  sa viac  dočítate na našej stránke v sekcii GALÉRIA / z afrického denníka.

V roku 2015 navštívil Košice a Třinec riaditeľ Základnej školy LEA v Dongobeshi Martin Tango, ktorý nás podrobne informoval aj o YEDIDIASS.

Koncom roka 2015 sa do Tanzánie vybrali traja členovia nášho tímu, Milka, Ondrej a Marika.  Mali možnosť vidieť školy LEA a YEDIDIASS a rozprávať sa so žiakmi a učiteľmi.

Riaditeľ YEDIDIASS, Paulo Bura Hhoko, si bol v Košiciach po inšpirácie pre svoju prácu v roku 2017.

V roku 2018 bol otvoriť dokončené prírodovedné laboratóriu v YEDIDIASS ďalší člen nášho tímu Leo.

O rok neskôr, v januári 2019, Tanzániu opäť navštívil Laco, aby s riaditeľom Paulom  priamo na mieste prediskutovali dôležité otázky pokračovania podpory školy.

Od augusta 2018 do marca 2019 pôsobili na škole dve dobrovoľníčky, Lucka Trnkócyová, a Majka Petrejčíková.


Tešíme sa, že počet tých, ktorí pravidelne mesačne podporujú študentov a rôzne projekty v Yedidiass, rastie a veríme, že sa nájde ešte viac ľudí, ktorí majú pochopenie a nadšenie pre túto formu pomoci. Všetko potrebné o našej práci nájdete na našej stránke.

Občianske združenie Deti Afriky SK  (v minulosti projekt fungoval pod OZ Kairos)

Tím Deti Afriky SK  tvoria :  Ladislav Ivanecký, Milena Kačmarčíková,  Ondrej Kolárovský, Leopold Lorinc, Dana Marková, Mária Velebná

Napíšte nám na  detiafriky@detiafriky.sk

Na 1.fotografií zľava : Danka, Milka, Marika, Leo, Laco, Ondrej