Background

Aktuality


Supported students

Momentálne podporujeme 26 študentov, ktorí sú z veľmi chudobných pomerov.

Read more »

Waiting for support

Študenti čakajúci na Vašu podporu.

Read more »

Contact us

V prípade, že chcete podporovať študenta, kontaktujte nás.

Read more »